Physcia biziana

Nom Científic Physcia biziana
Família Physciaceae
Hàbitat Escorça, i més rarament en roques. Si. Est. montà.
Descripció Liquen foliós, tal·lus arrodonit a irregular; amb lòbuls imbricats amb la punta lleugerament aixecada i una mica més foscs; de color bru grisenc a gris crema amb pruïna. Apotecis amb marge talí, a vegades crenulats de joves i el disc bru o morat amb pruïna.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari