Parmeliopsis ambigua

Nom Científic Parmeliopsis ambigua
Hàbitat Escorça de coniferes. Est. montà i subalpí.
Descripció

Liquen foliaci molt arrapat al substrat que fa rosetes i a vegades es poden unir fent una extensió més gran; el tal·lus està format per lòbuls contigus o lleugerament solapats amb l’àpex arrodonit de color verd groguenc i la cara inferior fosca amb el marge més clar i té rizines. Rarament presenta apotecis i a la part central desenvolupa abundants soralis que li donen un aspecte més irregular. Es fa a la base de l’escorça de coníferes i a vegades planifolis, a boscs frescals de la muntanya mediterrània a l’estatge montà.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari