Papus

Descripció

Es diu al conjunt de peces plomoses, pèls, serrells o esquames que coronen els fruits d’algunes espècies com les compostes i altres. Aquests accessoris són peces profundament transformades del calze i que serveixen per a la disseminació del fruit, mitjançant el vent. També es pot dir vilà. Aquests tipus de fruit són en cípsela.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari