Orchis mascula subsp. tenella

Nom Científic Orchis mascula subsp tenella
Nom Català Orquis mascle (nana )
Nom Castellà Orquidea macho ( enana )
Família Orquidàcies
Floració Març / Juliol
Hàbitat Brolles, matollars. Contr. medit. est. montà i munt. medit.
Alçada 10 a 20 cm
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari