Lígula

Descripció

Es diu de la peça membranosa que està entre l’extrem superior de la beina i el limbe de la fulla; a vegades no és membranosa, sinó que està substituïa per un serrell de pèls. És característica en les gramínies.
També reben aquest nom les flors d’alguns capítols, que poden ser les perifèriques (que molts anomenen equivocadament pètals) Vegeu fitxa “Flors ligulades”.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari