Lathyrus oleraceus subsp. biflorus

Nom Científic Lathyrus oleraceus subsp. biflorus
Nom Català Pesolera borda
Nom Castellà Guisantera borde
Família Papilionàcies
Floració Abril / Setembre
Hàbitat Marge de conreus, camins. etc.. Contr. medit i est. montà.
Alçada 0,5 a 1 m
Fruit Llegum.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Pisum sativum subsp. elatius

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari