Hyssopus officinalis subsp. aristatus

Nom Científic Hyssopus officinalis subsp. aristatus
Nom Català Hisop aristat
Nom Castellà Hisopo aristado
Família Labiades
Floració Juliol / Setembre
Hàbitat Pastures i pradells camefítics. Munt. medit. i est. montà submed.
Alçada 20 a 60 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari