Hermafrodit-a

Descripció

Es diu de la planta que desenvolupa les flors bisexuals, que tenen androceu i gineceu, en dos verticils consecutius. En aquest cas direm que és una flor perfecta. Si li manqués els estams seria una flor pistil·lada i si fos a l’inrevés, que només tingués els estams, seria una flor estaminal.
A la flor que li falta algun verticil l’anomenarem imperfecta. Per contra, si té els quatre verticils serà una flor completa.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari