Halòfil-a

Descripció

Es diu a les plantes que es desenvolupen en terrenys salobres o amb elevada salinitat, com platges, rieres marítimes que desemboquen al mar, etc. Generalment, són plantes baixetes amb un port arbustiu, encara que també poden trobar arbres (Tamarix) i plantes herbàcies. També les podem trobar per terres de l’interior, sempre que el substrat tingui sals, per exemple als voltants de mines de potassa (Sallent, Suria) o terrenys rics en guix (Sentiu de Sió) on hi ha So4Ca i So4Mg. Les plantes que viuen en terrenys rics en sulfat càlcic es diuen gipsòfiles.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari