Gipsòfil-a

Descripció

Ve referit a les plantes que creixen i es desenvolupen en terrenys guixencs en el substrat amb ph molt baix, 3-3,5, format per SO4Ca 2H2O. Són terrenys secs o molt secs, exposats, rarament amb grans arbres i poblat de petits matolls disseminats. Podem trobar Ononis tridentata, Gypsophila struthium, Herniaria fruticosa, entre altres.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari