Flavoplaca citrina

Nom Científic Flavoplaca citrina
Família Teloschistaceae.
Hàbitat Colonitza la roca calcària i substrats nitròfils rics en amoni, freqüentats per bestiar, gossos; pròxims a femers, també teules, terrats i ciment d’amiant.  Ca.  Contr. medit.
Descripció Sin : Caloplaca citrina.
Descripció

Liquen crustaci amb el tal•lus molt extens, groc amb abundants arèoles disgregades, sorediades que es desfan en una capa pulverulenta molt extensa. Rarament amb apotecis, de marge tal·lí sorediat i disc ataronjat.

Amb el tal·lus crustaci, pulverulent i sorediat que forma taques d’un groc brut, groc llimona o groc verdós segons la humitat; està format per petits soredis disgregats que acaben ajuntant-se i els apotecis no són massa freqüents, primer enfonsats en el tal·lus i desprès subsèssils amb el disc pla de color groc ataronjat i el marge tal·lí groc pàl·lid o groc verdós. Acostuma a fer-se a les parets on pixen els gossos, riques en nitrats, formigó, morter i roques calcàries, a vegades a escorça si aquesta té suficients nutrients. És cosmopolita i existeixen diversos líquens molt semblants del gènere caloplaca.

 

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari