Euphorbia segetalis subsp. segetalis

Nom Científic Euphorbia segetalis subsp segetalis
Nom Català Lleteresa de camp
Nom Castellà Lechetrezna de campo
Família Euforbiàcies
Floració Gener / Decembre
Hàbitat Erms terofítics, Conreus de secà. Contr. Medit.
Alçada 10 a 40 cm ( 60 cm )
Fruit Elateri. (Esquizocarp. Cada mericarp s'anomena coc.)
Forma vital Teròfit ( Camèfit.)
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari