Euphorbia peplus

Nom Científic Euphorbia peplus
Nom Català Llet de bruixa
Nom Castellà Lecherina, esula redonda
Família Euforbiàcies
Floració Gener / Desembre
Hàbitat Horts, marge de camps, erms. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 3 a 40 cm
Fruit Elateri. (Esquizocarp. Cada mericarp s'anomena coc.)
Forma vital Teròfit.
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari