Estipula

Descripció Es diu de l'òrgan o apèndix, generalment foliaci que es forma a cada costat on s' insereix el pecíol de la fulla o a la base de la fulla i poden tenir diverses formes, generalment són asimètriques ; poden estar soldades entre si i simular una fulleta, poden estar oposades a la fulla, poden estar dividides. Quan són membranoses i soltades al voltant de la tija, es diu òcrea, característic en el gènere Polygonum.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari