Estipula

Descripció

Es diu de l’òrgan o apèndix, generalment foliaci de color verd, que està disposat a cada costat on s’insereix el pecíol de la fulla o a la base de la fulla i encara que fan fotosíntes, la seva missió és protegir a les fulles noves, pel que algunes poden ser caduques.
Poden tenir diverses formes, encara que rarament són asimètriques ; poden estar soldades entre si i simular una fulleta, estar oposades a la fulla, estar dividides o ser enteres. Quan són membranoses i soltades al voltant de la tija, es diuen òcrea, característic en el gènere Polygonum.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari