Dracocephalum austriacum

Nom Científic Dracocephalum austriacum
Nom Català Dracocèfal
Nom Castellà Dracocéfalo
Família Labiades
Floració Juny / Juliol
Hàbitat Replans rocallosos roca calcària. Est. montà i subalpí.
Alçada 20 a 40 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari