Dacryomyces chrysospermus

Nom Científic Dachryomyces chrysospermus
Hàbitat A la part superior de fusta de coníferes mortes, a l'est, muntada i contritmitada.
Descripció Molt semblant, macroscòpicament, a Tremella mesenterica, que està realitzada en fusta de planifolia.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari