Cremocarp

Descripció Es diu del fruit sec i indehiscent, com un esquizocarp, que prové d'un ovari ínfer que està dividit en dos mericarps; cadascun porta una llavor i resten penjats d'una branqueta del carpòfor molt de temps. Poden tenir, espines, ganxos, tubercles o llisos i és necessari conèixer-los bé per poder determinar la planta. És típic de les umbel•líferes.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari