Corrigiola litoralis subsp. litoralis

Nom Científic Corrigiola litoralis subsp litoralis
Nom Català Passacamins d´ areny
Nom Castellà Pasacaminos
Família Cariofil·làcies
Floració Març / Setembre
Hàbitat Marges arenosos. Contr. medit. i est.montà
Alçada 5 a 40 cm
Forma vital Teròfit. ( Camefit)

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari