Conyza sumatrensis

Nom Científic Conyza sumatrensis
Nom Català Coniza sumatrenca
Nom Castellà Coniza mayor
Família Compostes
Floració Juliol / Novembre
Hàbitat Prats secs i herbassars ruderals. Contr. medit i est. montà submed.
Alçada 0,5 a 2,5 m
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari