Conyza bonariensis

Nom Científic Conyza bonariensis
Nom Català Coniza Argentina
Nom Castellà Mata negra
Família Compostes
Floració Juliol / Setembre
Hàbitat Terrenys ruderals, prats secs, erms. Contr. medit i est. montà.
Alçada 10 a 40 cm ( 60 cm )
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari