Collema nigricens

Nom Científic Collema nigricens
Descripció

Liquen foliaci que forma rosetes negres amb lòbuls amples i llargs, amb plecs radials; es troba cobert d’abundants apotecis, negres o vermell- bru molt fosc, amb marge tal·lí fosc. Creix preferentment en escorces, encara que també es pot trobar ocasionalment en roques àcides. Regió mediterrània. Altres especies semblants.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari