Cladonia coniocraea

Nom Científic Cladonia coniocraea
Família Cladoniaceae
Descripció

Liquen compost per un tal·lus primari format per esquames irregulars, a vegades amuntegades o disgregades entre el substrat, de color verd grisenc a verd en estat hidratat, un tal·lus secundari en forma de banya anomenat podeci de contorn cilíndric amb petites esquames a la part basal i inferior,  a mesura que aquest es  va estrenyent, la superfície es torna farinosa i sorediada de color verd grisenc a verd, per acabar a l’àpex agut o truncat torçat o erecte i a vegades ramificat. Rarament desenvolupa petits apotecis a l’àpex i es fa entre molsa i fusta morta en descomposició dels tocs en boscs humits ombrívols.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari