Cinoròdon

Descripció

És un tipus de poliaqueni diferenciat, provinent d’un ovari ínfer en el qual els carpels són lliures amb moltes llavors (aquenis) i romanen embolcallats pel seu receptacle, que segueix acrescent; és un fruit típic dels rosers.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari