Chenopodium polyspermum

Nom Científic Chenopodium polyspermum
Nom Català Blet polisperm
Nom Castellà Cenizo polispermo
Família Amarantàcies
Floració Juliol a Octubre
Hàbitat Vegetació ruderal i arvense en sòl humit. Est. montà plujós
Alçada 10 a 80 cm
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari