Carduus tenuiflorus var. albiflora

Nom Científic Carduus tenuiflorus var. albiflora
Nom Català Cardot tenuïflor
Nom Castellà  Cardo de oveja
Família Compostes
Floració Maig  /  Juny
Hàbitat Herbassars ruderals, marges, erms.   Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 30  cm a 120 cm ( 1,5 m)
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.
Descripció

Aquesta planta a vegades se’ns pot presentar en color blanc; un fet no  gens inusual, guardant els mateixos caràcters morfològics.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari