Carduus crispus subsp. occidentalis

Nom Científic Carduus crispus subsp. occidentalis
Nom Català Card cresp
Nom Castellà Cardo de burro
Família Compostes
Floració Juliol / Setembre
Hàbitat Herbassars, prats, cardassars. Est. montà i subalpí.
Alçada 50 a 130 cm
Forma vital Hemicriptòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari