Caloplaca citrina

Nom Científic Caloplaca citrina
Hàbitat Colonitza la roca calcària i substrats nitròfils rics en amoni, freqüentats per bestiar, gossos; pròxims a femers, també teules, terrats i ciment d’amiant.  Ca.  Contr. medit.
Descripció

Liquen crustaci amb el tal•lus molt extens, groc amb abundants arèoles disgregades, sorediades que es desfan en una capa pulverulenta molt extensa. Rarament amb apotecis, de marge tal·lí sorediat i disc ataronjat.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari