Bromus diandrus subsp. maximus

Nom Científic Bromus diandrus subsp maximus
Nom Català Escanyacavalls
Nom Castellà Rompesacos
Família Gramínies
Floració Abril / Juny
Hàbitat Marge de camins, indrets ruderals. Contr. medit a est montà
Alçada 20 a 40 cm
Fruit Cariopsi.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari