Bidens frondosa

Nom Científic Bidens frondosa
Nom Català Bident frondós
Nom Castellà Aceitilla
Família Compostes
Floració Setembre / Novembre
Hàbitat Herbassars humits i marge de rius. Contr. medit. marít.
Alçada 10 a 1 00 cm
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari