Barlia robertiana

Nom Científic Barlia robertiana
Nom Català Mosques grosses
Nom Castellà Orquidea gigante
Família Orquidàcies
Floració Gener / Maig
Hàbitat Marges, boscs clars, prats. Contr. medit.
Alçada 20 a 50 cm
Forma vital Geòfit. 
Descripció Sin= Himantoglossum robertianum.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari