Atractylis humilis subsp. humilis

Nom Científic Atractylis humilis subsp. humilis
Nom Català Card de San Miquel
Nom Castellà Cardo heredero
Família Compostes
Floració Juliol / Setembre
Hàbitat Brolles i erms secs. Contr. med. i est.montà submed.
Alçada 20 a 30 cm
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari