Aster tripolium subsp. pannonicus

Nom Científic Aster tripolium subsp. pannonicus
Nom Català Cabridella
Nom Castellà Margarita de salar
Família Compostes
Floració Juliol  /  Octubre
Hàbitat Sòls salins litorals.   contr. litorals
Alçada 20  a  60  cm  ( 1, 20 m )
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit. ( a vegades camèfit. )

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari