Aruncus dioicus

Nom Científic Aruncus dioicus
Nom Català Barba de boc
Nom Castellà Barbas de chivo
Família Rosàcies
Floració Juny / Agost
Hàbitat Boscos humits i herbassars megafòrbics. Est. montà plujós i subalpí.
Alçada 80 a 150 cm. ( 2 m)
Fruit Plurifol·licle.
Forma vital Nanofaneròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari