Anagallis arvensis subsp. arvensis var. coerulea

Nom Científic Anagallis arvensis subsp arvensis var. coerulea
Nom Català morró ( blau )
Nom Castellà Murajes (azul)
Família Primulàcies
Floració Febrer / Octubre
Hàbitat Erms, marges ruderals. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 5 a 30 cm
Forma vital Teròfit.
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari