Agalles

Descripció

Són malformacions tumorals en els teixits de les plantes, ocasionades tant per diversos insectes, artròpodes, com per fongs o inclús bacteris. La morfologia de les agalles és força constant per cada associació hoste/paràsit i això en moltes ocasions permet determinar el paràsit responsable. Vegeu “explicacions”

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari