Acrescent

Descripció Es diu de la peça o òrgan que segueix creixent, un cop a complert el seu desenvolupament normal. Aquí podem veure un clar exemple del calze de Physalis alkekengi, que acabada la floració i continuant amb la fructificació, continua creixent fins arribar a embolcallar totalment al fruit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari