Acrescent

Descripció

Es diu de la peça o òrgan que segueix creixent, un cop ha complert el seu desenvolupament normal. Aquí podem veure un clar exemple del calze de Physalis alkekengi, que acabada la floració i continuant amb la fructificació, segueix creixent fins arribar a embolcallar totalment al fruit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari